Calendari Voleibol Temporada 2015/2016
Juvenil Femení JUVENIL- LLIGA

Jornada 1(07-11-2015)
Descansa EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 1-3
07-11-2015
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
CV CUBELLES CV CUBELLES
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-2
07-11-2015
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
TORRE DE CLARAMUNT
AEE INS EL CALAMOT 3-2
07-11-2015
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
IES VILAFRANCA 0-3
07-11-2015
VIRSA
Jornada 2(14-11-2015)
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-0
14-11-2015
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
IES VILAFRANCA
CV CUBELLES CV CUBELLES Descansa
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 0-3
14-11-2015
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
TORRE DE CLARAMUNT
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 0-3
14-11-2015
INS CAN PUIG
EEM MONJOS EEM MONJOS
VIRSA 3-0
14-11-2015
AEE INS EL CALAMOT
Jornada 3(21-11-2015)
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-1
21-11-2015
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
CV CUBELLES CV CUBELLES
Descansa TORRE DE CLARAMUNT
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 3-0
21-11-2015
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-1
21-11-2015
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
VIRSA
IES VILAFRANCA 2-3
21-11-2015
AEE INS EL CALAMOT
Jornada 4(28-11-2015)
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
28-11-2015
cubelles
av/onze de setembre s7n
IES VILAFRANCA
TORRE DE CLARAMUNT 3-0
28-11-2015
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG Descansa
VIRSA 3-0
28-11-2015
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
AEE INS EL CALAMOT 0-3
28-11-2015
EEM MONJOS EEM MONJOS
Jornada 5(12-12-2015)
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-1
12-12-2015
cubelles
av/onze de setembre s7n
TORRE DE CLARAMUNT
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-0
12-12-2015
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
Descansa VIRSA
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 3-0
12-12-2015
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
AEE INS EL CALAMOT
IES VILAFRANCA 0-3
12-12-2015
EEM MONJOS EEM MONJOS
Jornada 6(19-12-2015)
TORRE DE CLARAMUNT 3-0
19-12-2015
IES VILAFRANCA
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 1-3
19-12-2015
INS CAN PUIG
CV CUBELLES CV CUBELLES
VIRSA 3-1
19-12-2015
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
AEE INS EL CALAMOT Descansa
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-0
19-12-2015
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
Jornada 7(16-01-2016)
TORRE DE CLARAMUNT 3-2
16-01-2016
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
16-01-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
VIRSA
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-0
16-01-2016
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
AEE INS EL CALAMOT
Descansa EEM MONJOS EEM MONJOS
IES VILAFRANCA 0-3
16-01-2016
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
Jornada 8(23-01-2016)
IES VILAFRANCA 0-3
23-01-2016
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
VIRSA 3-1
23-01-2016
TORRE DE CLARAMUNT
AEE INS EL CALAMOT 0-3
23-01-2016
CV CUBELLES CV CUBELLES
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-0
23-01-2016
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon Descansa
Jornada 9(30-01-2016)
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 1-3
30-01-2016
INS CAN PUIG
VIRSA
TORRE DE CLARAMUNT 3-0
30-01-2016
AEE INS EL CALAMOT
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-2
30-01-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
EEM MONJOS EEM MONJOS
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-1
30-01-2016
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
Descansa IES VILAFRANCA
Jornada 10(20-02-2016)
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT Descansa
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
20-02-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
TORRE DE CLARAMUNT 1-3
20-02-2016
EEM MONJOS EEM MONJOS
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 3-0
20-02-2016
INS CAN PUIG
AEE INS EL CALAMOT
VIRSA 3-0
20-02-2016
IES VILAFRANCA
Jornada 11(27-02-2016)
IES VILAFRANCA 0-3
27-02-2016
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
Descansa CV CUBELLES CV CUBELLES
TORRE DE CLARAMUNT 3-0
27-02-2016
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-0
27-02-2016
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
AEE INS EL CALAMOT 0-3
27-02-2016
VIRSA
Jornada 12(12-03-2016)
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
12-03-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
TORRE DE CLARAMUNT Descansa
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 3-2
12-03-2016
INS CAN PUIG
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
VIRSA Ajo
12-03-2016
EEM MONJOS EEM MONJOS
AEE INS EL CALAMOT 3-0
12-03-2016
IES VILAFRANCA
Jornada 13(19-03-2016)
IES VILAFRANCA 0-3
19-03-2016
CV CUBELLES CV CUBELLES
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-0
19-03-2016
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
TORRE DE CLARAMUNT
Descansa AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 1-3
19-03-2016
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
VIRSA
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-0
19-03-2016
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
AEE INS EL CALAMOT
Jornada 14(02-04-2016)
TORRE DE CLARAMUNT 0-3
02-04-2016
CV CUBELLES CV CUBELLES
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 0-3
02-04-2016
INS CAN PUIG
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
VIRSA Descansa
AEE INS EL CALAMOT 1-3
02-04-2016
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-0
02-04-2016
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
IES VILAFRANCA
Jornada 15(09-04-2016)
IES VILAFRANCA 3-2
09-04-2016
TORRE DE CLARAMUNT
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
09-04-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 1-3
09-04-2016
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
VIRSA
Descansa AEE INS EL CALAMOT
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 0-3
09-04-2016
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
EEM MONJOS EEM MONJOS
Jornada 16(16-04-2016)
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 3-0
16-04-2016
INS CAN PUIG
TORRE DE CLARAMUNT
VIRSA 2-3
16-04-2016
CV CUBELLES CV CUBELLES
AEE INS EL CALAMOT 1-3
16-04-2016
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
EEM MONJOS EEM MONJOS Descansa
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 3-0
16-04-2016
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
IES VILAFRANCA
Jornada 17(23-04-2016)
AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC" AEE INSTITUT CAN PUIG 3-1
23-04-2016
INS CAN PUIG
IES VILAFRANCA
TORRE DE CLARAMUNT
23-04-2016
VIRSA
CV CUBELLES CV CUBELLES 3-0
23-04-2016
cubelles
av/onze de setembre s7n
AEE INS EL CALAMOT
EB SANT CUGAT "MX" EB SANT CUGAT 3-0
23-04-2016
SANT CUGAT SESGARRIGUES
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT SESGARRIGUES
EEM MONJOS EEM MONJOS
Descansa Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon
Jornada 18(07-05-2016)
VIRSA 3-0
07-05-2016
AEE INSTITUT CAN PUIG AEE INSTITUT CAN PUIG "MASC"
AEE INS EL CALAMOT
07-05-2016
TORRE DE CLARAMUNT
EEM MONJOS EEM MONJOS 3-1
07-05-2016
els monjos
PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS
CV CUBELLES CV CUBELLES
Volei Club Pati Sant Ramon Volei Club Pati Sant Ramon 1-3
07-05-2016
Vilafranca del Penedes
Pavello Firavi
EB SANT CUGAT EB SANT CUGAT "MX"
IES VILAFRANCA Descansa
Ajo Partit Ajornat [1]
Activitats obertes
Amb el suport de
Col·laboradors
Serveis Mèdics Penedès
Contacte
938 17 37 36
jespe@jespe.org
Carrer de Moret, 62
08720, Vilafranca del Penedès
Barcelona, Espanya
Veure Mapa