Comunicat de la SGEAF sobre l’afectació a l’esport català de la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya

Arran de la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física comunica l’afectació que aquestes tindran en el sector esportiu i de l’activitat física a partir del 22 de febrer i fins al 28 de febrer:

 

  1. Esport escolar i federat

S'equipara l'activitat esportiva federada a l’activitat esportiva escolar emparada per la llicència esportiva atorgada pels consells esportius, cosa que els permet fer entrenaments en les mateixes condicions (més de 6 persones) tant en equipaments esportius tancats com a l’aire lliure. No està permesa, però, la competició esportiva escolar ni l’ús de vestidors.

  1. Activitats extraescolars

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, es poden realitzar amb un màxim de sis alumnes. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups.

Les activitats d'esport escolar dirigides a infants i joves escolaritzats en l'etapa d'educació secundària obligatòria es podran fer quan aquestes es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

 

D’altra banda, es mantenen també fins al 28 de febrer les mateixes restriccions vigents actualment de limitació de mobilitat comarcal aplicada a la pràctica esportiva, l’accés a les instal·lacions esportives, els aforaments i les condicions d’ús dels equipaments esportius oberts i tancats, així com la represa de les competicions, que resta limitada a les competicions catalanes que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals aprovades per la SGEAF, i les oficials d’àmbit estatal, internacional i professional. Totes les competicions autoritzades s’han de celebrar sense públic.