Aquest Protocol es fonamenta en el Pla Sectorial d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya de la Secretaria General d’Esport i Activitat física de la Generalitat de Catalunya (SGEiAF) i aprovat pel PROCICAT. 

En el Pla es determina que en la fase de represa de l’activitat esportiva i la competició els organitzadors de les activitats i els titulars de les instal·lacions esportives han d’adoptar protocols específics per establir les mesures que evitin el risc de contagi per COVID 19 entre les persones usuàries de les instal·lacions i els participants de l’activitat.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Protocol és d’aplicació obligatòria en tots els àmbits dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i en la resta de programes, actuacions i activitats de tots tipus dels consells esportius que s’hagin adherit de forma expressa al mateix.

Cada consell esportiu i la UCEC designaran una o varies persones responsables de COVID, que seran les encarregades de vetllar pel bon funcionament i compliment del present Protocol i de la relació amb els responsables COVID de les entitats participants i dels ajuntaments.

Per aquells consells que no s’hi hagin adherit, aquest Protocol serà considerat com un document marc per l’elaboració del seu propi Protocol.

La definició de cada àmbit és la que determina la “RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya”.

 

Trobareu les 3 declaració de responsbles en els documents adjunts. 


NomAccióMida
DECLARACIONS RESPONSABLES entitatsDECLARACIONS RESPONSABLES entitatsdocx76.19 kB
DECLARACIONS RESPONSABLES esportistes majors d'edatDECLARACIONS RESPONSABLES esportistes majors d'edatdocx74.86 kB
DECLARACIONS RESPONSABLES esportistes menors d'edatDECLARACIONS RESPONSABLES esportistes menors d'edatdocx74.61 kB
PROTOCOL REPRESA UCEC ACTUALITZATPROTOCOL REPRESA UCEC ACTUALITZATpdf462.41 kB