NOVETAT – SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL GRATUÏT! De 8h a 9h.

 

Què cal saber?

Dies: 22, 23, 27, 28, 29 I 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener.

Punt de trobada: Centre Recreatiu.

Horari del Casal Esportiu de Nadal: De 8h a 13h.

Esmorzar: Cal portar l’esmorzar cada dia. A mig matí les activitats s’aturaran durant 30min perquè els nens i nenes esmorzin.

Excursions: Qualsevol excepcionalitat que hi hagi en el programa d’activitats serà informat pel monitor/a de referència, així com si algun dia cal portar algun tipus de material.

Comunicació amb les famílies: Ens comunicarem a través del WhatsApp. Cada grup de treball tindrà el seu grup on els monitors/es hi penjaran la informació.

Pagament: se’ns facilitarà el número de compte en el moment de realitzar la inscripció. Es girarà un rebut abans de l’inici del Casal.

Preus: El Casal Esportiu de Nadal es realitzarà si, com a mínim, compta amb 8 participants i tindrà un preu si el nombre d’infants és d’entre 8 i 11 i un altre preu si s’inscriuen 12 participants o més.

El període d’inscripció finalitza el proper divendres dia 16 de desembre.

TOT EL CASAL

  • Entre 8 i 11 participants. 145€
  • 12 o més participants. 100€

 DIES 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre.

  • Entre 8 i 11 participants. 96€
  • 12 o més participants. 70€

DIES 2, 3, 4 i 5 de gener.

  • Entre 8 i 11 participants. 72€
  • 12 o més participants. 54€

EXCURSIÓ A LA PISTA DE GEL DE VILAFRANCA (A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA) EL DIA 29 DE DESEMBRE. OBERTA A INFANTS QUE NO ESTIGUIN INSCRITS AL CASAL. NOMÉS ES FARÀ SI ENTRE ELS POBLES DE TORRELAVIT, EL PLA I GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ ARRIBEM A UN MÍNIM DE 30 PARTICIPANTS.

  • Si participes al Casal de Nadal. 12€
  • Si no participes al Casal de Nadal. 17€

Per contactar amb nosaltres: A través del correu electrònic jespe@jespe.org o del telèfon 93 817 37 36 (Ferran).

Dades de l'infant
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Tria la teva opció
Escull la activitat a realitzar.
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.