-Lloc: gimnàs de l'escola o instal.lacions de l'escola.

-Data: Els dijous. Del 6 d'octubre de 2022 a 1 de juny de 2023.
(hem de posar quin curs fan: de p3 a 6è)

-AQUESTA ACTIVITAT ES DOMICILIARÀ CADA MES.

-preu: 15€ mes

EL CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS ES RESERVA EL DRET D'ANUL.LAR L'ACTIVITAT EN EL CAS QUE NO S'ARRIBI A UN MÍNIM D'INSCRITS A LA MATEIXA.

Dades de l'infant
Tria la teva opció
Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.