Gimnàs CEIP Circell. Dimarts i dijous, de 20.30h a 21.30h.

El calendari dels cursos és:

  • 1r trimestre: de l’4/10/2022 al 22/12/ 2022.
  • 2n trimestre: del 10/01/2023 al 30/03/2023.
  • 3r trimestre: del 11/04/2023 al 22/06/2023.

AQUESTA ACTIVITAT ES DOMICILIARÀ EN DUES QUOTES: 1r REBUT 50% OCTUBRE; 2n REBUT 50% FEBRER.

Dades de contacte (Participant/a)
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Tria la teva opció
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades de contacte (Participant/a)

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades al compte corrent per a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.