Dades de l'infant
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Tria la teva opció

Dates i horaris

Del 3 d'octubre 2022 al 2 de juny 2023.
Totes les activitats es realitzaran de 16:30 a 18:00 hores.

Altres activitats que pots realitzar a Escola Mas i Perera:

MANUALITATS - P3 a 6E - Dimecres de 16:30 a 18:00 hores - 18€/Mes
ANGLÈS - P3 a P5 - Dijous de 16:30 a 18:00 hores - 18€/Mes
JOCS TRADICIONALS/TAULA - P3 a 6E - Divendres de 16:30 a 18:00 hores - 18€/Mes

Pots realitzar la inscripció a ELLAP per aquestes activitats.


(*) Futbol i bàsquet de 3R a 6E, el preu inclou la participacio al JESPE.

Per a poder donar-se de baixa de l'activitat extraescolar, és molt important enviar un correu a: jespe@jespe.org facilitant el nom, activitat, centre escolar i el motiu de la baixa.

Dades pare, mare o tutor
Mètode de pagament

Domiciliació bancària

Per tal de poder efectuar el pagament de les quotes corresponents de l'activitat seleccionada, cal acceptar l'autorització corresponent.

Creditor: JESPE - Consell Esportiu de l'Alt Penedès
Deutor: Dades pare, mare o tutor

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.

Afegir el compte IBAN, en majúscules i sense espais en blanc

Les quotes seran carregades mensualment al compte corrent entre els dies 1 i 15 de cada mes a l'ús del servei. L’acumulació de un rebut impagat serà motiu d’expulsió del servei corresponent. Els càrrecs bancaris que es derivin de la devolució de rebuts impagats aniran a càrrec de les famílies.

Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.