Dades de l'infant
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Mida de pujada màxima: 16.00 MB
Curs
Tria la teva opció
Dades pare, mare o tutor
Per l'ús de la imatge personal amb finalitat de preparar les orles i altres activitats del casal, incloent videos i fotografies.
Com a pare/mare/tutor/a legal, declaro que el meu fill/a/alumne/a: No ha tingut simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) en els darrers 14 dies o amb qualsevol altre quadre infecciós en les darreres 48 hores. - No ha conviscut o tingut contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible ens els darrers 14 dies. Si el teu fill/a pateix patologies prèvies de base, caldrà que sigui visitat/da pels serveis mèdics de manera individual i aquests en valorin la idoneïtat de participar en el Casal. En aquest cas, s’haurà d’adjuntar a la inscripció el certificat mèdic conforme el nen/a és apte per a realitzar el Casal d’Estiu. Accepto aquest document conforme he estat informat/da de les condicions en les quals es desenvoluparà el Casal i n’accepto la responsabilitat que em pertoca.
Targeta Redsýs és una passarel·la de pagament segur que accepta targetes Visa, Mastercard o American Express. Les dades de la seva targeta s'introdueixen directament en el TPV Virtual de l'entitat bancària, que està allotjada al servidor segur de REDSYS i no queden registrats en la comanda. El nostre sistema No té accés a les dades bancàries i els unics dades conservades són els relativoa a l'ordre de comanda.
Bizum Bizum és la solució de pagaments a través del mòbil, impulsada per la banca espanyola, instantània, ràpida, còmoda i universal.