Aquest programa es per complementar el d’activitats i el de les escoles esportives dels jocs escolars.

Fomentar la formació és fonamental per poder garantir un bon nivell de qualitat, per això el Consell Esportiu de l’Alt Penedès, juntament amb la Regidoria de l'ajuntament de Vilafranca, té previst d’organitzar cursos per a la formació de tècnics, àrbitres i jutges, així com seminaris i jornades tècniques.

Aquests cursos van dirigits a professors d’educació física, monitors, tècnics, dinamitzadors, etc.

També tenim informació de cursos que realitzaran altres consells