Durant aquesta setmana es realitzarà les reunions dedicades als tutors/es de joc dels diferents esports:

 Futbol-7: 16 d’octubre a les 18.30h al Consell Esportiu

 Bàsquet i mini bàsquet: 18 d’octubre a les 18.30h al Consell Esportiu

 Vòlei i mini vòlei: 17 d’octubre a les 18h al Consell Esportiu

 Futbol sala: 19 d’octubre a les 18.30h al Consell Esportiu

 

 

Partits i Resultats

Dades de l'entitat

Accés Usuari

Amb el suport de